Przedsiębiorstwo KRYNKA Sp. z o.o. zrealizowało projekt „Opracowanie biznes planu przedsięwzięcia inwestycyjnego w przedsiębiorstwie KRYNKA″ (projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0146/19) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (Usługi doradcze)”.

Celem projektu było skorzystanie z usługi prorozwojowej – specjalistycznej usługi doradczej w zakresie opracowania Biznes Planu przedsięwzięcia inwestycyjnego w KRYNKA Sp. z o.o. w zakresie uruchomienia nowej linii produktowej.

– całkowita wartość projektu: 61 254,00 zł

– wkład Funduszy Europejskich: 42 330,00 zł

Przedsiębiorstwo KRYNKA Sp. z o.o. zrealizowało projekt „Identyfikacja możliwych do
wdrożenia technologii w przedsiębiorstwie KRYNKA″ (projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0147/19) z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.4.1
„Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
(Usługi doradcze)”.

Celem projektu było skorzystanie z usługi prorozwojowej – specjalistycznej usługi doradczej
(identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii) w zakresie analizy rynku pod kątem
dostępnych technologii i dobranie technologii adekwatnych do wdrożenia w przedsiębiorstwie
KRYNKA.

– całkowita wartość projektu: 44 280,00 zł
– wkład Funduszy Europejskich: 30 600,00 zł